Thursday, February 25, 2010

ULASAN BUKU DILEMA SINGAPURA (PEMINGGIRAN POLITIK DAN PELAJARAN MASYARAKAT MELAYU)

hasil tulisan Lily Zubaidah Rahim

Buku ‘Dilema Singapura- Peminggiran Politik dan Pelajaran Masyarakat Melayu’ merupakan antara buku yang menarik untuk dibaca dan dikongsi dengan rakan-rakan. Buku ini saya beli di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2009 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC). Hasil tulisan Lily Zubaidah Rahim ini boleh dikatakan pendedahan sebenar mengenai nasib bangsa Melayu di negara republik itu.

Sebelum ini, saya hanya mengetahui mengenai masyarakat Melayu di Singapura melalui akhbar seperti isu Sultan Hussin dan daripada sumber rakan-rakan. Saya pernah bersembang dengan seorang rakan daripada Singapura yang menuntut di Universiti Kebangsaan Singapura (NUS) dan menceritakan kisah masyarakat Melayu dalam aspek pendidikan dan kehidupan seharian serta menyentuh mengenai kedudukan agama Islam.

Saya boleh katakan ramai di kalangan kita mengetahui mengenai sejarah Singapura melalui subjek Sejarah yang diajar di peringkat sekolah dahulu. Walaupun kita rakyat Malaysia, tetapi kita mesti mengetahui bagaimana susur galur sejarah Singapura supaya menjadi pengetahuan dan panduan kepada kita pada masa hadapan. Sebagai contoh kedudukan Singapura dahulu ketika dipanggil Temasik, semasa bergabung dan berpisah dengan Malaysia serta hal-hal lain.

Usaha yang dilakukan oleh Lily Zubaidah ini seharusnya dipuji kerana memaparkan status keadaan Singapura untuk tatapan umum terutamanya bagi bangsa Melayu di rantau Nusantara ini. Aspek yang difokuskan oleh beliau iaitu aspek politik dan pendidikan yang merupakan aspek penting untuk pembangunan sesuatu bangsa mahupun tamadun. Selain itu, ia juga mendedahkan sikap sebenar parti pemerintah Singapura, Parti Tindakan Rakyat (People’s Action Party-PAP).

Salah satu kekuatan buku hasil kajian Lily Zubaidah ini adalah menceritakan kedudukan Singapura pada ketika ini. Sebagai contoh, Singapura sudah mencapai taraf Negara Perindustrian Baru (NIC- Newly Industrializing Country) pertama di Asia Tenggara, selain diiktiraf negara maju oleh Pertubuhan Bagi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD- Organization for Economic Co-Operation and Development). Singapura juga mencatat kadar pemilikan rumah tertinggi iaitu 90% penduduk memiliki rumah sendiri.

Buku ini juga menjelaskan kedudukan Melayu dan Islam serta kaitan antara Melayu dan Islam. Pemerintah berusaha memisahkan kaitan Melayu dan Islam dengan pelbagai cara. Dijelaskan juga bagaimana masyarakat Melayu terpinggir dari segi sosioekonomi, pelajaran dan politik. Penulis juga membandingkan mengenai bidang pekerjaan bagi kaum Melayu dan Cina dari tahun 1957 hingga 1980. Turut diketengahkan bagaimana PAP mengurus kekuasaan dan mengekalkan hegemoni ideologi PAP.

Saya agak terkejut, apabila penulis mendedahkan bagaimana kekangan dan cengkaman pihak penguasa terhadap media massa di negara tersebut. Pemerintah mengambil tindakan terhadap akhbar dan media yang melanggar peraturan melalui Akta Percetakan Akhbar. Sebagai contoh, pada 1985, Asian Wall Street Journal telah dikenakan tuduhan menghina dan 1987, edaran FEER dikurangkan daripada 9,000 kepada 500 naskhah disebabkan laporan tentang penahanan ISA pada tahun itu. Selain, edaran The Asian Wall Street Journal juga telah dihadkan daripada 5,000 kepada 400 naskhah pada 1987.

Buku ini juga memberi saya maklumat dan pengetahuan baru, seperti istilah-istilah dalam lanskap politik dan demokrasi Singapura. Istilah seperti Anggota Parlimen Tanpa Kawasan Undi (NCMP-Non-Constituency Member of Parliament), Anggota Parlimen Dicalon (NMP-Nominated Member of Parliament), Kawasan Undi Perwakilan Kumpulan (GRC-Group Representative Constituency). Penulis juga mendedahkan penggunaan ISA oleh pemerintah untuk mempertahan kekuasaan. Ramai dikalangan kita mungkin mengetahui, bagaimana sikap parti PAP di Singapura pada tahun 1950 ‘an hingga 60 ‘an cenderung kepada sosialis demokratik, tetapi, sejak tahun 70 ‘an ia cenderung kepada ideologi konservatif.

Singapura yang telah melaksanakan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST-Goods and Services Tax) pada tahun 1994 juga telah memberi kesan secara langsung kepada rakyatnya khususnya bagi bangsa Melayu. Dengan pelaksanaan cukai ini ia menjejaskan ekonomi warga tua dan yang berpendapatan rendah. Antara sebab pelaksanaan GST oleh pemerintah adalah untuk menjadikan ekonomi Singapura berdaya saing serta dengan penurunan cukai korporat dan perkhidmatan boleh menarik pelabur ke republik itu.

Selain itu, penulis juga menerangkan bagaimana doktrin dan gambaran tentang orang Melayu oleh pemerintah, iaitu bangsa yang mudah berpuas hati, malas, tidak ambil peduli, suka bersenang, tidak ada motivasi dan tidak ada disiplin. Parti pemerintah juga telah menggunakan pelbagai strategi untuk mengurangkan sumber kuasa politik masyarakat Melayu. Antara strategi yang digunakan untuk melemahkan kuasa undi masyarakat Melayu seperti program penempatan semula Bandar, kuota kediaman etnik, Kawasan Undi Perwakilan Kumpulan (GRC) dan lain-lain.

Antara topik lain yang disentuh oleh penulis adalah kelemahan pemimpin Melayu dalam PAP dan kerajaan PAP. Dari tahun 1960 hingga 1991 jumlah perwakilan ahli parlimen Melayu di parlimen tidak pernah lebih daripada 10 orang, walaupun jumlah ahli parlimen meningkat daripada 50 orang pada tahun 1960 kepada 81 orang pada tahun 1991. Kesimpulannya, peratus ahli parlimen Melayu di parlimen semakin menurun iaitu daripada 20% pada tahun 1960 kepada 9.8% pada tahun 1991.

Selain politik, penulis juga mendedahkan kedudukan masyarakat Melayu dalam aspek pelajaran. Antara perkara yang disentuh oleh penulis, mengenai Dasar Pelajaran Baru (NEP-New Education Policy), Sistem Pelajaran Baru (NES- New Education System) 1991, Cadangan Laporan Goh NEP 1979, Program Pendidikan Pelajar Bijak (GEP- Gifted Education Programme) dan lain-lain. Dalam bab 10, penulis menyentuh mengenai penubuhan sebuah badan iaitu Yayasan Mendaki atas usaha sendiri Melayu Islam. Mendaki merupakan singkatan bagi Majlis Pendidikan Kanak-Kanak Islam ditubuhkan pada bulan Mei 1982.

Secara keseluruhannya, penulis buku ini, Lily Zubaidah Rahim memaparkan wajah sebenar parti pemerintah di Singapura iaitu PAP terhadap masyarakat Melayu. Selain menyentuh mengenai strategi-strategi melemahkan kuasa politik bangsa Melayu dan meminggirkan mereka dalam bidang pendidikan. Beliau juga menjelaskan kapasiti dan kekuatan ahli politik Melayu dalam PAP dan kerajaan serta menggerakkan agenda positif untuk masyarakat Melayu.

" MINDA KELAS PERTAMA BERMULA DARI PEMBUDAYAAN ILMU "


Tuesday, February 23, 2010

ULASAN BUKU PERJANJIAN & DOKUMEN LAMA MALAYSIA

Buku yang ku miliki terbitan ITNM


Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) kerana Berjaya menerbitkan buku Perjanjian & Dokumen Lama Malaysia 1791- 1965 (Old Treaties & Documents of Malaysia 1791-1965). Moga dengan terbitnya buku dokumentasi perjanjian lama negara kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Sekadar makluman, buku ini saya beli pada 2 Ogos 2008 dan saya juga sempat menghadiri pelancaran buku ini di lobi Parlimen pada tahun lepas.

Satu perkara yang harus dipuji adalah penerbitan buku ini dalam dwibahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta yang pertama dalam bahasa Melayu. Sebelum ini buku-buku berkaitan perjanjian dan dokumen lama negara kita diterbitkan dalam bahasa Inggeris seperti hasil dokumentasi Maxwell & Gibson pada tahun 1924 (London), Allen, Stockwell & Wright (1981, New York) dan Gallop, A.T (1994, London). Maka kita boleh katakan terbitan sebelum ini adalah diluar negara dan dilakukan oleh bukan rakyat negara kita.

Antara dokumen dan perjanjian yang dimuatkan dalam buku ini adalah Persetiaan dengan Sultan Kedah pada tahun 1791, Persetiaan dengan Naning (1801), Perjanjian Sir Stamford Raffles (1819), Persetiaan antara Great Britain dengan Johor (1824), Ordinan Peraturan Darurat (1948), Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu (1957), Pemasyhuran Kemerdekaan (1957), Perjanjian Berhubung dengan Malaysia (1963), Pemashhoran Malaysia (1963), Akta Perlembagaan dan Malaysia (pindaan Singapura) pada tahun 1965 serta banyak lagi.

Saya berpandangan dengan penerbitan dokumen-dokumen penting ini memudahkan lagi untuk kita mengetahui beberapa perkara dalam aspek sejarah, perundangan, politik dan sebagainya selain memudahkan warga kampus, iaitu mahasiswa dan pensyarah membuat rujukan. Mungkin sebelum ini, bahan-bahan seperti boleh dijumpai di arkib negara Malaysia atau perpustakaan-perpustakaan universiti, tetapi dengan adanya buku ini memudahkan lagi untuk membuat rujukan kerana telah digabungkan dokumen-dokumen penting dan masyhor dalam sebuah buku.

Dengan memiliki buku ini, saya juga dapat menambah pengetahuan dan maklumat sebenar tentang sejarah negara kita, istilah-istilah baru, nama-nama penting dan banyak lagi. Sebagai contoh, dalam buku ini memaklumkan perjanjian dan dokumen lama ini secara khususnya dikenali sebagai triti (treaties), perjanjian (agreements) dan persetiaan. Dalam buku ini editor menerangkan maksud triti, ia ditakrifkan sebagai perjanjian bertulis antarabangsa antara dua buah Negara (triti dwipihak) atau dalam kalangan beberapa buah Negara (triti berbilang pihak). Perjanjian sedemikian juga dikenali sebagai konvensyen (contoh Konvensyen Geneva) atau protokol (misalnya Protokol Kyoto) atau pakatan seperti Pakatan Pertahanan Lima Negara (Five Power Defence Pact).

Antara maklumat baru yang saya perolehi adalah latar belakang Maxwell dan Gibson, dua individu yang banyak terlibat dalam menerbitkan dokumen-dokumen lama negara kita sebelum ini. Maxwell dan Gibson masing-masing merupakan Ketua Setiausaha Kerajaan dan Penasihat Undang-undang Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Untuk makluman rakan-rakan, Persetiaan antara Great Britain dengan Johor (1824) dan Perjanjian Belanda (1824) merupakan dokumen penting untuk keterangan dalam pendengaran tuntutan bertindih Malaysia-Singapura berhubung Pulau Batu Putih, Middle Rocks dan South Ledge di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) di The Hague, Belanda yang bermula 6 hingga 23 November 2007. Satu perkara yang mengejutkan saya, antara dokumen atau perjanjian ini terdapat dokumen yang tidak pernah ditandatangani oleh mana-mana pihak dan telah disalah anggap sebagai suatu perjanjian penyerahan Pulau Pinang oleh Sultan Kedah kepada British.

Akhirnya, saya mengharapkan pihak ITNM dapat menerbitkan banyak lagi dokumen-dokumen penting negara yang tidak termasuk dalam kategori Akta Rahsia Rasmi (OSA) untuk tatapan umum dan memudahkan rujukan dalam bidang ini. Saya juga mencadangkan pihak ITNM dapat menerbitkan artikal-artikal lama yang penting berkaitan kerajaan dahulu dalam aspek pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

“ MINDA KELAS PERTAMA BERMULA DARI PEMBUDAYAAN ILMU “

SALAM

Assalamualaikum wrt brkth dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan.

Bersyukur kehadrat Ilahi kerana untuk kali ini saya dapat juga untuk update blog saya yang telah lama ditinggalkan. Mungkin untuk permulaan saya hanya berkongsi perkara-perkara yang santai dan ringan.
Sekian terima kasih, wassalam
 
Copyright 2009 Dari Minda Anak Muda. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan